HUR VI SKAPAR TRIVSEL

Under tre workshops hösten 2015 har medarbetare från SF/RF/SISU gemensamt tagit fram trivselregler för Nya Idrottens Hus. Trivselregler är det beteende och förhållningssätt som vi gemensamt kommit överens om ska gälla i det nya kontoret. De gäller övergripande i alla ytor och funktioner. Över tid kommer trivselreglerna att utvärderas och utvecklas för att du som medarbetare på bästa möjliga sätt ska kunna nyttja din arbetsplats. De är till för att förenkla hur kontoret ska fungera  – de gäller för alla!

TRIVSELREGLER FÖR NYA IDROTTENS HUS

ARENAN

 • Arenan är en yta för liv och rörelse.
 • Här är besökare och medarbetare välkomna att vara.
 • Här hämtar medarbetaren sina externa besökare.
 • Arenan ska användas till paus, möte och arbete.
 • Inpassering för medarbetare med besökare, alla dagar i veckan.
 • Alla medarbetare passerar receptionen varje dag, på väg till sin arbetsplats.
 • Arenan förbinds med interntrappan i alla fyra plan.

KONFERENSRUM I ARENAN

För konferensrummen på plan 6, Arenan, gäller:

 • Alla konferensrum ska förbokas
 • Konferensrummen kan bokas av alla förbund och organisationer inom RF familjen. Detta gäller SF.

ARBETSPLATEN – DE INTERNA KONTOREN

 • Här tar vi hänsyn till varandra och pratar tyst vid behov.
 • Inga mobilsignaler.
 • Vi får ta med besökare in till arbetsplatsen för arbete eller möten.
 • Medarbetaren är välkommen överallt i alla plan för möte/arbete. Det gäller kl. 8-17. Andra tider är man hänvisad till sin egna interna arbetsplats.

MÖTESRUM – SAMTALSRUM I INTERNA KONTORET

 • Alla rum här använder vi spontant.
 • Rummen kan användas för normala möten eller arbete i cirka 2 timmar
 • Samtalsrum för telefonsamtal och koncentration.

KAFÉ I INTERNA KONTORET

 • Här får vi dricka kaffe, dryck och äta frukt.
 • Det finns det microvågsugn för att värma mjölken.
 • Detta är en yta där alla får hjälpas åt att hålla rent och snyggt.
 • Det är en plats för möte och paus.

FÖRRÅD

 • Här får man får en yta enligt avtal.
 • Alla tar ansvar för sitt material i sina egna förrådsytor och skåp.
 • Här ska allt vara som inte får plats i kontoret.

OMKLÄDNINGSRUM

 • Här finns omklädningsskåp.
 • Dessa töms kontinuerligt för allas tillgänglighet.
 • Här torkar och hänger man svettiga kläder.

TVÄTTRUM

 • Förbokas i bokningssystemet.
 • Här tvättas utrustning som hör till respektive verksamhet.

TIPS PÅ VÄGEN…

Dessa trivselregler är gemensamma.

Kontorsansvarig och utsedd husgrupp hjälper er att utveckla kontoret i rätt riktning.

Prata med varandra och lös problem!