Arbetet med Idrottens Hus fortsätter!

Det är nu beslutat av RS att Nya Idrottens Hus ska skapas i Skanstull i det så kallade Folksamhuset. Beslutet har fattats efter flertalet dialoger och workshops med SF och RF/SIUS Idrottsutbildarna. Läser mer om bakgrunden till beslutet (klicka här)

Nu börjar lokalerna i Nya Idrottens Hus ta form och vi börjar förbereda för flytten.

Nedan finner du en tidsplan över vad som är inplanerat framöver.
Längst ner kan du även läsa vad som hänt sedan juni 2014.

Vill du veta mer?

ÖVERGRIPANDE TIDSPLAN

 • Minst 30 SF har undertecknat hyreskontrakt.
 • Avtal om plan 4 är klart.

Projektet håller tidsplanen!

 • Inredningskoncept och profilprogram (skyltar och gestaltning) färdigställs under oktober
 • 2 november levereras flyttkartonger och etiketter
 • 11 november är det städdag
 • 17 december är sista dagen i lunchrestaurangen i Lilljanshuset
 • 17 december senast kl 1700 ska samtliga kartonger, dataprylar osv vara packade och uppmärkta
 • Under november beställs hängmappar och plastlådor
 • Workshops pågår —> i oktober trivselregler klara.
 • 18 till 20 december får du som medarbetare inte besöka/beträda någon av lokalerna – allt för att flyttgubbarna ska få arbeta i fred och hinna slutföra flytten i tid.
 • 21 december Välkommen till din nya arbetsplats!
 • 11 januari 2016 flyttar Golfförbundet in på plan 6

OKTOBER 2015
OCH FRAMÖVER

FÖRBEREDELSER FÖR FLYTT

I nuvarande Idrottens Hus handlar mycket om flytten. Arbetet pågår med ”Trivselreglerna” där vi tillsammans bestämmer hur nya Idrottens Hus arbetsklimat och ”husregler” ska se ut för att skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö.

Tidsplan är framtagen för packning, utflyttning och inflyttning – grovt ser den ut så här:

 • 2 november: Kartonger och etiketter levereras – avsedda för förråd och personligt material.
 • 17 december kl 17:00 (senast): alla kartonger enligt ovan ska vara packade och försedda med etiketter
 • 18 till 20 decemberingen personal får vistas i de gamla eller nya lokalerna
 • 21 december: Varmt välkommen till ditt nya kontor!

Läs mer här…

HÄNGMAPPAR OCH PLASTLÅDOR

Om du vill beställa hängmappar till personliga förvaringen/interna arbetsplatsen och plastlådor till förrådet i källaren, kommer de kunna beställas under november månad. Mer information kommer.

STÄDDAG den 11 november

Nu ska vi ha en sista städdag på kontoren i Liljanshuset. Passa på att bli av med allt du inte behöver i det nya Idrottens Hus.

Vi kommer att organisera denna städdag på samma sätt som tidigare städdag i våras. Vi ställer ut olika kärl i alla korridorer på alla våningsplan, utom i tornen. Möjlighet finns att sortera papper, elektronikskrot och blandsopor.

Städdagen kommer att genomföras onsdagen den 11 november. En del kärl kommer att finnas i huset från 9 november. Det kommer också finnas möjlighet att hämta flyttkartonger i vaktmästeriet för de som redan nu vill packa ner saker som ska flyttas till Nya Idrottens Hus.

INFLYTT

Den 21 december är du välkommen till din nya arbetsplats i Nya Idrottens Hus!

GOLFFÖRBUNDET FLYTTAR IN

Den 11 januari 2016 flyttar Golfförbundet in på plan 6 i Nya Idrottens Hus.

December 2014 – hösten 2015

PLAN 4

Avtal är tecknat för plan 4.

FÖRANKRING OCH BESLUT

Första förankringen genom en workshop för alla organisationer skedde vecka 11 och 15. Där kom vi överens om definitiv inplacering och ett färdigt inredningskoncept.

När förankringen i maj var klar ska har möbler och teknik påbörjats att upphandlas och installeras inför inflytten i december 2015.

Arbetsplatsgruppen hade till den 10 februari presenterat ett första utkast på planlösning, inplacering och grova idéer på möblering. Samma presentation gjordes för RF/SISU-chefer den 11 februari varefter GS fick samma presentation. Bakgrunden till tidsplanen var att slutligt besked om planlösning och eventuell option på mer eller mindre yta skulle lämnas till Folksam senast den 28 februari.

Workshops med respektive förbund/organisation kommer skedde under veckorna 10 och 15.

18 DECEMBER SISTA DAG PÅSKRIFT AV SF

Senast den 18 december ska SF lämna påskrivet avtal till RF. Läs mer

BYGGMÖTEN MED FOLKSAM

I december påbörjas byggmöten med Folksam inför ombyggnation av Nya Idrottens Hus. Deltagare vid byggmöten kommer i första hand vara Per Elvin från Nomad och vår arkitekt. I förekommande fall kommer även Susanne Jidesten från RF delta.

MEDDELAT FOLKSAM OM INFLYTT I NYA IDROTTENS HUS

Vi har träffat Djurgårdsförvaltningen och fått slutgiltigt besked om när vi kan flytta ut. Utflyttning är till viss del beroende av Sophiahemmet som redan uttalat att de är intresserade av att komma igång med renovering för att kunna flytta in.

Inflyttningen kommer ske under december 2015.

VAL AV ARKITEKT

Tillsammans med Folksam och Nomad har inredningsarkitekt valts. Beslutet föll på Ljusrum Arkitekter.

FÖRRÅDSFLYTT

Flytten från de förråd i Hjorthagen som flera av er har till Folksams lokaler följer tidsplan.

RF, genom Arne Persson och Hasse Jönsson på Nomad kommer att fortsatt ha kontakten med de som berörs. Flytt beräknas ske med start den 15 december. Vänligen ta kontakt med RF angående överlämning av inpassering mm.

Oktober och november 2014

VISNING AV FOLKSAM-LOKALEN

Torsdagen den 6 november var det visning av Folksamlokalen

HYRESAVTAL

RF har slutförhandlat och den 21 november undertecknades ett hyreskontrakt med Folksam om lokalen i Skanstull.

De förhandlingsstrategier som låg som grund vid slutförhandlingarna av de två objekten var:

Solna Port

 • En första förhandling har genomförts.
 • Projekterare från PM Nordic (Solna Port) kommer nu att titta på vår lösning och kravspecifikation för att vi ska ha det som underlag i fortsatta förhandlingar.

Folksam

 • Tillsammans med Per Elvin och Hans Jönsson från Nomad har nu genomförts tre möten tillsammans med Folksams fastighetschef Björn Gustafsson, Newsecs representant Marie Ericsson och nu vid sista mötet två arkitekter från arkitektbyrån White som ritar på Folksams lokaler (och som presenterade ett första utkast utifrån våra kravspecifikationer).
 • Folksam och White har nu cirka två veckor på sig att presentera ett konkret hyresavtal. De arbetar under dessa två veckor tight med Nomads representanter och oss. De arbetar utifrån samma ”tänk” som vi har kommit fram till vid Solna Port och utefter samma kravspecifikation. I och med att SF tillsammans med RF/SISU redan gjort en hel del av ”grovjobbet” så har de bra underlag att arbeta efter.
29 OKTOBER – FÖRELÄSNING FÖR ALLA

Som ett smakprov och tankeväckare kring vår nya arbetsplats så anordnade RF/SISU en föreläsning med forskaren Christina Bodin Larsson på temat ”Spelar kontorsmiljön någon roll?” Vilken roll spelar kontorsmiljön för medarbetarnas prestation och välmående och är det skillnad på olika kontorslösningar? Frågan är högst aktuell och frågorna är många inför den förestående flytten.

WORKSHOP 3 – 29 oktober, 4 och 5 november

SF bjöd in till fördjupad diskussion kring;

 • principytor som kan fungera
 • önskemål om att sitta nära någon
 • arbetsplatsens utformning, volym för personlig förvaring, gemensam förvaring i kontoret och källarförråd
 • säkerställa att det inte finns utrymme för egna möbleringar/prisskåp/skrymmande prylar mm i kontoret
 • fasta alternativt flexibla arbetsplatser
VISNING AV FOLKSAM-LOKALEN

 1. Fredag den 24 oktober kl 13.00
 2. Även torsdagen den 6 november klockan 11.00
INRIKTNINGSBESLUT – 8 oktober

På RS möte den 8 oktober presenterades båda alternativen med kostnader, vad SF tycker och övriga förutsättningar. RS tog därefter beslut om att inleda slutförhandlingar med båda alternativen och att senast på RS den 8 november ta beslut om lokalisering av det nya Idrottens Hus.

Slutförhandlingar med Folksam och Solna har startat.

BESKED FRÅN SF TILL RS DEN 8 OKTOBER

 • Kostnaden är viktigast.
 • Att vara en del av Idrottens hus prioriteras före lokalisering (för alla utom 1-2 förbund).
 • 20 av 22 förbund förordar Folksam-alternativet. Ett av de 20 förbunden flyttar inte med om det blir Solna.
 • 2 av 22 förbund förordar Solna-alternativet. Kostnad viktigast. 1 av de 2 är mycket tveksamma till Folksam.

September 2014

FORTSATTA DIALOGER

Fortsatta dialoger kommer genomföras med SF/medarbetare

Fortsatt inventering, fördjupad kravspecifikation, start förhandlingar Solna Port samt kontakter med Folksam

 • Genomfört 25 dialoger med varje enskilt specialidrottsförbund.
 • Studiebesök vid lokalen i Solna Port genomfördes vid två tillfällen för medarbetare på SF och RF/SISU Idrottsutbildarna där ca 65 personer deltagit.
 • Arkitekt och konsult har fortsatt arbetet med fördjupade ritningar och specifikationer.
 • Hyresgästkonsulten har inlett förhandlingar med fastighetsägaren i Solna Port.
 • Ytterligare möten har genomförts med Folksam

Augusti 2014

Fortsatt inventering, fördjupad kravspecifikation, start förhandlingar Solna Port samt kontakter med Folksam

 • Genomfört 25 dialoger med varje enskilt specialidrottsförbund.
 • Studiebesök vid lokalen i Solna Port genomfördes vid två tillfällen för medarbetare på SF och RF/SISU Idrottsutbildarna där ca 65 personer deltagit.
 • Arkitekt och konsult har fortsatt arbetet med fördjupade ritningar och specifikationer.
 • Hyresgästkonsulten har inlett förhandlingar med fastighetsägaren i Solna Port.
 • Ytterligare möten har genomförts med Folksam

Juni 2014

Förankring och kravspecifikation för Solna Port

 • Kravspecifikation inklusive planritningar preciserades så att förhandlingar med fastighetsägaren kunde initieras.
 • Workshop genomfördes tillsammans med arkitekten för Solna Port, konsulter från Nomad Projekt och samtliga 23 förbund som hade anmält intresse till att följa med i flytten. Workshopen fokuserade på innehållet i ett nytt Idrottens Hus, utformning i stort och en start på samtal kring en inventering av varje enskilt förbunds behov.
 • Vidare genomfördes två workshops och studiebesök på externa arbetsplatser med medarbetare från RF/SIUS Idrottsutbildarna.
 • Fördjupade samtal genomfördes med specifika funktioner inom RF/SIUS Idrottsutbildarna (IT med flera)