Vad tycker SF och medarbetare?

Som underlag till beslutet om var vi ska skapa Nya Idrottens Hus har RF skickat ut en förfrågan till SF:en om vilken lokal de föredrag och vilka faktorer som är viktigast vid valet. En enkät har även skickats till alla medarbetare för att få en uppfattning om var ni helst ser att er framtida arbetsplats blir.

Resultaten har sammanställts och redovisas nedan.

Det var 22 förbund som svarade på RF:s förfrågan. Resultatet av sammanställning till RS blev så här;

  • Kostnaden är viktigast.
  • Att vara en del av Idrottens Hus prioriteras före lokalisering (för alla utom 1-2 förbund).
  • 20 av 22 förbund förordar Folksamhuset.
  • 1 av de 20 förbunden flyttar inte med om det blir Solna Port.
  • 2 av 22 förbund förordar Solna Port – kostnaden är viktigast.
  • 1 av de 2 är mycket tveksamma till Folksamhuset.
Det var 93 medarbetare som svarade på enkäten och resultatet blev: