MÖTESYTOR

Behovet av mötesytor kan variera stort. Det kan vara behovet att snabbt stämma av något med några kollegor i ett projekt. Eller en videokonferens med kollegor på en annan ort. En annan gång är det ett personalmöte som kräver större utrymme.

Genom att skapa en variation av ytor i storlek och utformning kan ett större antal behov mötas.

Relaterade projekt