KONTORSLANDSKAP

Utformandet av ett kontorslandskap kan göras på en mängd sätt. De kan antingen vara öppna eller möblerade med skärmväggar så att skärmväggarna skapar små individuella arbetsrum i landskapet. Det förra kallas öppna kontorslandskap medan de senare för kontorsbåslandskap, eller på engelska cubicles.

För att det ska bli en väl fungerande arbetsplats måste landskapets funktion noga tänkas igenom och planeras. Vilka samarbetar med varandra, är det några som behöver permanenta platser och finns det andra som nästan aldrig är på kontoret och kan ha en mer flexibel plats.

Relaterade projekt