CELL- OCH KOMBIKONTOR

Individuella kontorsrum brukar kallas för cellkontor. Dessa är oftast konstruerade så att rummen ligger vägg i vägg närmast fasaden med ett fönster som vetter ut mot en innergård eller utåt från byggnaden.

Delade kontorsrum är oftast något större än individuella kontorsrum och delas av antingen två eller tre personer.

Relaterade projekt