FLEXIBLA ARBETSYTOR

Det som generellt utmärker flexibla kontor är den tilltänkta flexibiliteten i hur kontoren/arbetsstationerna ska användas. I dessa kontor utnyttjar man i hög grad den tekniska utvecklingen för att möjliggöra och underlätta arbetet för medarbetarna.

Flexibla ytor kan vara indelad i olika zoner där varje zon. Det uppmuntrar medarbetarna att nyttja den yta i kontoret som passar arbetsuppgiften för tillfället bäst. Att jobba med flexibla ytor innebär ofta att man kan ha färre antal arbetsstationer än medarbetare.

Den minskade ytan som blir resultatet av att man har färre antal arbetsstationer i förhållande till antalet medarbetare, utnyttjas till viss del till att konstruera samtalsrum, mötesrum och mötesplatser.

Relaterade projekt