Vilka är Nomad Projekt och DTZ?

NOMAD PROJEKT

Nomad Projekt är anlitade för att hjälpa med utformningen av lokalprogrammet för Nya Idrottens Hus. I uppdraget ingår att med sin kompetens kravställa mot fastighetsägare, arkitekter, säkerställa förankring inom RF/SISU/SF-organisationerna och projektleda genomförandet av denna förändring som verksamheten står inför.

DTZ

DTZ är en mäklarkonsult som under några års tid sökt lokal samt utvärderat hyreskontrakt för Nya Idrottens Hus.