VAL AV MÖBLER

De första beställningar till inredningen har nu gjorts. RF/SISUs kommunikationsavdelning har nu också påbörjat sitt arbete med gestaltningen av Idrotten på de ytor där vi har skyltar, bilder mm. De kommer framöver att arbeta tight med arkitekterna.

Klicka på respektive bild för att se den förstorad.

MÅL OCH VISIONER FÖR FLYTTEN

• Skapa ett nytt Idrottens hus – där RF, SISU och alla Specialförbund sitter tillsammans
• Att hitta en ny spelplan

VAD UPPDRAGET INNEBÄR

• vi jobbar utifrån ett lokalprogram
• lokalen formas utifrån funktioner och samband
• struktur och layout
• vi främjar dagsljus
• gestalta rummet med form och färg
• funktionell, öppen och fl exibel arbetsmiljö
• skapa en bra arbetsmiljö
• förstå huset förutsättningar

RIKTLINJER FRÅN LEDNINGSGRUPPEN

• Kostnadsmedvetenhet
• Gemensamma lokaler
• Flexibilitet / Öppenhet / Föränderlig yta
• Skapa bästa arbetsplatsen
• Mångfald
• Visa upp alla idrotter
• En gemensam mötesplats för idrotten

MÅLSÄTTNING MED UPPDRAGET

• skapa fler mötesplatser
• att öka samhörigheten
• en egen arbetsplats med möjlighet till mer flexibelt arbetssätt
• förmedla en hälsosam medveten livsstil och glädje
• öka intresset för fysisk aktivitet
• sätta idrottens hus på kartan

LJUSET ÄR VIKTIGT

För att säkerställa att bra ljus tittar vi på olika siktlinjer för ljusinsläpp

VAD ÄR EN ARBETSPLATS?

Behovet av arbetsplats varierar beroende på arbetsuppgift och arbetssätt. Det kan ju variera för individen från dag till dag och från timme till timme. Allt beroende på vad man behöver göra.

Vid skapandet av det Nya Idrottens Hus har vi givits möjlighet att analysera våra olika behov för att skapa en arbetsplats som stödjer verksamheten och funktionen.

Här har vi samlat en mängd olika bilder som kan inspirera dig när du funderar och diskuterar över utformningen av vårt Nya Idrottens Hus.

Kärt barn har många namn. Över tiden uttrycks ett rum på olika sätt. Redan på 1700-talet påbörjades i många städer runt om i Europa planeringen av stadens olika funktioner under uttrycket Aktivitetsstyrt. Idag har namnet fått ny aktualitet och används flitigt.

Du når respektive bildgalleri genom att föra musen över en bild och klicka på fyrkanten med >.

Arbetsplats är ett relativt begrepp.

Beroende på arbetets art kan arbetsplatsen vara ett väldigt litet utrymme och ett väldigt stort område till ytan.

En resande försäljare eller till exempel serviceman/kvinna kan ha en hel region att arbeta i, men har som regel en specifik arbetsplats varifrån arbetet utgår som kan vara hemmet, kontoret, stationen och så vidare. Personal i hemtjänsten arbetar i vårdtagarnas hem, men har en samlingspunkt där man håller kontakt med kolleger.

Andra arbeten, till exempel lärare och sjukhuspersonal, utför merparten av arbetet i vissa utrymmen, men planerar och organiserar arbetet i andra. Skolan respektive sjukhuset är då den officiella arbetsplatsen, och inom de lokalerna har vissa yrkeskategorier en alldeles egen plats, eller delad, som är individens arbetsplats för en del av arbetet.

– Wikipedia