NY RESTAURATÖR FISKARTORPSVÄGEN

SABIS NY RESTAURATÖR

Restauratören En Stark Karlsson kommer sluta som ansvariga för matsalen. RF har under en tid arbetat för att få en ny leverantör på plats. Sabis Restauranger kommer att sköta matsalen fram till dess att vi flyttar ut.

Förändringen av restauratör kommer att innebära en mindre kostnadsökning per arbetsplats om 2 000 kr totalt för de tio månader (200 kr/mån/arbetsplats) som vi är kvar på Fiskartorpsvägen 15. Kostnaden läggs på respektive SFs ordinarie fakturor.

AVTACKNING AV EN STARK KARLSSON

Idrottens IF planerar att tacka av En Stark Karlsson i samband med deras julfest.

RF och SISU Idrottsutbildarna tänker också initiera en insamling från oss alla i Idrottens Hus. Kristina Wiberg på RF (kristina.wiberg@rf.se) kommer att hålla i den. Håll utkik! Vi kommer att även att ge en minnesgåva.

Avtackning planerar vi till sista veckan i december i form av en fika på eftermiddagen. Återkommer om dag.

Alla är välkomna!