FLYTT AV FÖRRÅD TILL FOLKSAMHUSET

Flytten av förråden från Hjorthagen till Folksams lokaler gick enligt tidsplan. Samtliga SF som ska ha access till förrådet i Folksamhuset har fått information.