SF:s AVTAL MED RF

Så snart som möjligt men absolut senast den 18 december vill RF att de SF som avser att följa med i flytten förbinder sig via ett hyresavtal att flytta med.

RF har en tidsfrist vad gäller att avsäga sig yta alternativt lägga till yta beroende på antal SF med medarbetare som följer med i flytten. Därför är det mycket angeläget att ditt SF lämnar besked genom ett påskrivet avtal så snart som möjligt men senast den 18 december. Kontakta Nils Östman på RF ekonomi (nils.ostman@rf.se) så hjälper han till med avtalsskrivningen.