Arbetet med att finna Nya Idrottens Hus pågår för fullt.
Under juni och augusti har ett stort antal dialoger och workshops genomförts med SF och medarbetare i RF/SIUS Idrottsutbildarna.

I mitten av sommaren uppmärksammade en grupp förbund (Tack!) RF/SIUS Idrottsutbildarna att det finns lediga ytor i Folksamhuset i Skanstull. De tycker det är ett bra alternativ till Solna Port. RF har därför under juli även tagit kontakt med Folksam.

Ett inledande möte med Folksam har genomförts och ytterligare möten har bokats in. Lokalerna i Folksamhuset uppfyller efter ett första möte RF och SISU Idrottsutbildarnas kravspecifikation avseende såväl yta och utformning som kostnad.

Förhandlingarna med Solna Port kommer att påbörjas parallellt med att vi nu utreder Folksamhusalternativet direkt.

Som en konsekvens av detta så skjuter RF/SISU på avsiktsförklaringen. Vår ambition är att kunna presentera kostnader och konsekvenser avseende båda alternativen innan vi begär in avsiktsförklaringen.

Din arbetsplats?
Arbetet som pågår nu är fokuserat på att skapa underlag för att kunna jämföra de olika lokalalternativen, allt i syfte att kunna fatta beslut om var vi ska skapa Nya Idrottens Hus. Därför blir också skissar och illustrationer på ett mer överskådligt sätt.

Nästa steg efter att kontrakt på lokal är signerat, är att tillsammans med de olika avdelningarna och specialförbunden titta på gestaltning av inplacering och layout.

Vill du läsa mer om vad som händer?