Arbetsgrupper till Nya Idrottens Hus

Under december och januari startar arbetsgrupperna upp som kommer jobba med att utforma inredning, teknik och bygg. Arbetsgrupperna Inredning och Teknik kan du följa (klicka här). Vad gäller arbetsgruppen Bygg så är det löpande byggmöten med fastighetsägaren och där återkommer vi med information allt eftersom. I alla arbetsgrupper ingår projektledare från Nomad.

Läs mer om arbetsgruppernas tidsplaner