NU ÄR DET BESLUTAT!

Nya Idrottens Hus skapas i Skanstull

Den 7 november beslutade RS att nya Idrottens Hus etableras i Folksams lokaler vid Skansbrogatan 2. RS uppdrar till GS att slutförhandla och teckna avtal med Folksam. Det betyder att inflyttning i nya Idrottens Hus sker tidigast 1 oktober.

KORTFATTAD BAKGRUND

Grundförutsättningarna inför förhandlingarna har varit ekonomin, den inre kvalitén, läget och den yttre miljön. Under slutförhandlingarna så har båda alternativen mött upp RFs krav och förbättrat RFs förutsättningar vad gäller optioner till ytor, innehåll i kravspecifikation för kontorsmiljön, indexreglering, tillgång till träningsytor, förbättring av inomhusmiljön i form av ökad mängd luft och kyla samt med ytterligare rabatter i SEK.

SF har i enkät svarat att de prioriterar kostnadsnivån och möjligheten att sitta i ett samlat Idrottens Hus framför lokalisering av nya Idrottens Hus. På fråga har 20 av 22 SF svarat att de förordar Folksam. 62% av RF/SISU medarbetare föredrar Folksam. 27% av medarbetarna föredrar Solna.

Förslaget till RS att besluta om att inrätta nya Idrottens Hus i Folksams lokaler grundar sig på flera parametrar. Ekonomin för lokalerna har prioriterats högt i förhandlingarna likväl vad som ingår i den hyran vi ska betala samt uppfyllelse av den kravspecifikation som vi har angett, dvs den inre kvalitén. Vid avslutade förhandlingar värderas ovanstående parametrarna lika mellan de två alternativen.

VIKTIGA ARGUMENT

Folksam som hyresvärd som långsiktigt partner med sin långa relation till Idrottsrörelsen är att föredra framför ett tyskt investeringsföretag.

Tillgången till flera alternativa kommunala färdmedel vid Folksam är betydligt bättre än vid Solna Port.

En stor majoritet av SF såväl som 62% av medarbetarna på RF och SISU Idrottsutbildarna förordar Folksams lokaler.

VAD HÄNDER NU?

Vi fortsätter nu vårt arbete framåt. De senaste veckorna har vi;

  • Genomfört workshop 3 – 29 oktober och 4-5 november
  • Utsett grupp för arbetsplatsens utformning. Vi återkommer inom kort vilka som deltar. Det finns fler platser! Klicka här för att läsa mer och nominera.
  • Föreläsningen den 29 oktober med forskaren Christina Bodin Larsson på temat ”Spelar kontorsmiljön någon roll?” var mycket givande. Cirka 35 stycken deltog.
  • Visningar den 24 oktober och 6 november. Totalt deltog drygt 60 personer på visningarna.