Hur kommer möblerna se ut?

Hur kommer din arbetsplats se och hur kommer det se ut där du kan äta din lunch. Utbildningslokalerna och mötesrummen, hur kommer de se ut? Vi förstår att det är många tankar kring din nya arbetsplats. Det är glädjande att nu kunna visa bilder på de olika möbelval som gjorts för Nya Idrottens Hus.

Den 26 juni 2015 gjordes de första beställningar till inredningen. En stor kostnadspost som äntligen är på gång!

Är du nyfiken veta mer om vilka möbler som har valts?