Gemensamma trivselregler

Trivselregler har skapats i syfte att förenkla hur vårt nya kontor ska fungera – att bidra till trivsel och gott samarbete.

Alla berörs av reglerna och de kommer över tid utvärderas och utvecklas för att alla vi som arbetar i Nya Idrottens Hus, ska kunna nyttja vår arbetsplats på bästa möjliga sätt.

De gäller övergripande i alla ytor och funktioner. De ytor som särskilt beskrivs i trivselreglerna är Arenan, konferensrum i arenan, de interna kontoren, kaféerna i de interna kontoren, förråd, omklädningsrum och tvättstugan.

Trivselreglerna har skapats gemensamt av medarbetare från SF, RF och SIUS.

Några tips på vägen…

Kontorsansvarig och utsedd husgrupp hjälper er att utveckla kontoret i rätt riktning.

Prata med varandra och lös problem!

Klicka dig vidare för att läsa de gemensamt framtagna trivselreglerna