UPPSTART ARBETSGRUPP INREDNING

Den 1 december är det uppstartsmöte i den arbetsgrupp som kommer prata konkret om Nya Idrottens Hus utseende i stort och arbetsplatsernas utformning. Det är en grupp blandat med SF- och RF/SISU-representanter som kommer arbeta tillsammans med Nomad och arkitekterna (ej utvalda ännu). Totalt ingår 14 personer i gruppen varav nio representerar olika SF. Gruppens uppgift är att se över, inventera och sedan besluta i hur arbetsplatsen i stort ska utformas.

Vi kommer löpande rapportera om olika beslut som fattas inom gruppen. Stay tuned!