Arbetsgrupp för arbetsplatsens utformning

Nu börjar det också bli dags att prata konkret om Nya Idrottens Hus utseende i stort och arbetsplatsernas utformning.

RF vill sätta ihop en grupp blandat med SF-representanter och RF/SISU-representanter. En grupp om max 10 personer.

Gruppens uppgift är att se över, inventera och sedan besluta i hur arbetsplatsen i stort ska utformas. Första möten någon gång i början av november.